OM MBTMBT`s opphav og historie!


MBT (Masai Barefoot Technology) ble etablert i 1996 som følge av oppdagelsen av de helsemessige fordelene man har når det oppstår naturlig instabilitet.
Dette har sitt utspring i observasjonene man gjorde av det grasiøse Masai folkets gange på naturlig, men ujevnt underlag. Når man iakttar Masaiene så ser man fort at de har en helt annen kroppsholdning, mer ergonomisk riktig og en stolt, oppreist kroppsholdning. Man begynte å fundere på disse faktorene og det mistenkelige fraværet av plager vi ser i den vestlige verden. Sammenhengen mellom muskel- /skjelettplager og hardt statisk underlag, slik vi har i den industrialiserte verden, viste seg å være åpenbar. 

MBT konstruerte en såle, en ny type fottøy, som skulle revolusjonere gangavviklingen på hardt, statisk underlag. Masai Barefoot Technology replikerer Masaienes gange på mykt, ujevnt underlag. 

MBT selges idag i mer enn 35 land- verden over og de mange, lojale brukerne, som har opplevd økt livskvalitet er en sterk attest til funksjonalitet og effekt.

 

MBT aktiverer kjernemusklatur
MBT øker sirkulasjonen
MBT styrker balansen
MBT er ledd og muskelavlastende

 

I dag har vi mer enn 40 internasjonale studier fra uavhengige forskningsinstitusjoner som gir vitenskapelig dokumentasjon på funksjonalitet, og helsemessige fortrinn.

OBS! Det er såkalte "fake" produkter på markedet. Sørg for at du handler med autoriserte forhandlere, både on og offline. Spesielt merk deg kryptiske nettsteder som har lange URLer. Send oss gjerne en mail om du er i tvil før du bestiller! post@backbone.as